Komisyonlar
Kalite Güvence Sistemi Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Doğan Işık
Prof. Dr. Satı UZUN
Doç. Dr. Fatih HANCI
Doç. Dr. Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ
Doç. Dr. Erman BEYZİ
Dr. Öğr. Üyesi M. Alper ALTINOK
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır DEMİREL
Doç. Dr. Abdullah ULAŞ
Doç. Dr. Firdes ULAŞ
Arş. Gör. Mustafa ÖZDEMİR
Muhsin DOĞAN
Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Doğan Işık
Prof. Dr. Satı UZUN
Doç. Dr. Fatih HANCI
Doç. Dr. Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ
Doç. Dr. Erman BEYZİ
Dr. Öğr. Üyesi M. Alper ALTINOK
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır DEMİREL
Doç. Dr. Abdullah ULAŞ
Doç. Dr. Firdes ULAŞ
Arş. Gör. Mustafa ÖZDEMİR
Muhsin DOĞAN
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Aydın UZUN
Doç. Dr. Sümer HORUZ
Dr. Öğr. Üyesi Aziz ŞATANA
Dr. Öğr. Üyesi Akife DALDA ŞEKERCİ
Dr. Öğr. Üyesi Sema KAPLAN
Muafiyet ve İntibak Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Hasan PINAR
Doç. Dr. Mehmet YAMAN
Prof. Dr. Murat MUŞTU
Dr. Öğr. Üyesi M. Alper ALTINOK
Doç. Dr. Sümer HORUZ
Prof. Dr. Sinan GERÇEK
Prof. Dr. Cevdet SAĞLAM
Doç. Dr. Emre GÖRKEM
Prof. Dr. Satı UZUN
Prof. Dr. Mahmut KAPLAN
Doç. Dr. Erman BEYZİ
Prof. Dr. Serkan ŞAHAN
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan UZUN
Doç. Dr. Abdullah ULAŞ
Doç. Dr. İsmail ÜLGER
Dr. Öğr. Üyesi Asiye YILMAZ ADKİNSON
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KALİBER
Mezuniyet Değerlendirme Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Ali ÜNLÜKARA
Prof. Dr. Cevdet SAĞLAM
Prof. Dr. Yusuf KONCA
Doç. Dr. Erman BEYZİ
Prof. Dr. Murat MUŞTU
Staj Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. H. Handan ALTINOK
Prof. Dr. Ercan YILDIZ
Prof. Dr. Mahmut KAPLAN
Doç. Dr. İsmail ÜLGER
Prof. Dr. Serkan ŞAHAN
Öğr. Gör. Zeynel Abidin KUŞ
Burs Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Aydın UZUN
Prof. Dr. Sinan GERÇEK
Doç. Dr. Hamdi ÖZAKTAN
Doç. Dr. Jale METİN KIYICI
Dr. Öğr. Üyesi M. Alper ALTINOK
Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltme Değerlendirme Komisyonu
Döner Sermaye Alt Değerlendirme Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Doğan Işık
Prof. Dr. Ali ÜNLÜKARA
Prof. Dr. Mahmut KAPLAN
Doç. Dr. İsmail ÜLGER
Doç. Dr. Hasan PINAR
Muayene Kabul Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Öğr. Gör. Zeynel Abidin KUŞ
Prof. Dr. Serkan ŞAHAN
Süt Tesisi İhale Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KALİBER
Prof. Dr. Adem GÜNEŞ
Doç. Dr. Jale METİN KIYICI
Doç. Dr. Erman BEYZİ
Metin GÖNÜLTAŞ
Muhsin DOĞAN