Tarla Bitkileri

(Bölüm Hakkında)

Tarla Bitkileri Bölümü 2009 yılında kurulmuştur. Bölümde, tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı alanında lisans ve lisansüstü eğitim verilmekte olup her yıl 30-35 lisans öğrencisi alınmaktadır. Lisans eğitiminin tamamlanması ile “Ziraat Mühendisi”, yüksek lisans eğitiminin sonunda “Ziraat Yüksek Mühendisi” ve doktora eğitiminin sonunda ise “Ziraat Doktoru” dereceleri alınmaktadır. Bölümde 3 Profesör, 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Tarla bitkileri bölümü öğretim üyeleri, tahıllar ve yemeklik tane baklagiller, yem bitkileri ve endüstri bitkileri yetiştirme ve ıslahı ile çayır-mera yönetimi ve ıslahı, geleneksel ve moleküler düzeyde bitki ıslahı, organik tarım, doku kültürü ve gen aktarımı gibi alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

Bölümde yürütülen araştırmalar için araştırma biriminde bitki ve yem analiz laboratuvarı, tahıllar ve yemeklik tane baklagiller laboratuvarı, yağ analiz laboratuvarı, doku kültürü laboratuvarı, moleküler genetik ve biyokimya laboratuvarı ve iklim odası mevcuttur. Laboratuvarlarda bulunan laminar kabin, otoklav, spektrofotometre, iklim kabini, kül fırını, etüvler, yem kalite analiz cihazı, soksalet cihazı, uçucu yağ tayin ünitesi, GS-MS, HPLC, yatay ve dikey elektroforez, jel görüntüleme cihazı, PCR, santrifujler, su banyosu, çalkalayıcı, ısıtmalı ve soğutmalı inkubatörler, ışık mikroskopları, görüntü alma stüdyosu, buz dolapları ve -80 oC ve -20 oC derin dondurucular, araştırıcıların ve öğrencilerin kullanımındadır.

Bölümün programın amaçları tarla bitkileri alanında hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış, gerektiğinde analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip ulusal ve uluslararası alanda saygın ziraat mühendisleri yetiştirmektir.

Tarla Bitkileri mezunları, başta tohumculuk ve ıslah olmak üzere diğer özel sektör tarım şirketlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ağırlıklı olmak üzere diğer devlet kuruluşlarında, üniversitelerde, kamu yararına çalışan birlik ve kooperatifler ile bankalarda ve tarımsal danışmanlık alanlarında istihdam edilebilmektedir.

İletişim bilgileri: Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Talas-Kayseri

Telefon Numarası: 03522076666-38500

Belgegeçer: 03526217990