Birim Danışma Kurulu

Unvan Adı-Soyadı
Görevi
İletişim Bilgileri
Fahrettin AÇIKGÖZ
Protein Tarım Genel Müdürü

Protein Tarım

03523325290

Mehmet DEMİRBAŞ
Şube Müdürü

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı

05052658471

Oğuzhan ULU
Genel Müdür Yardımcısı

Kayseri Şeker Fabrikası AR-GE

05301429594

Salih YOKA
Müdür

Kayseri Şeker Fabrikası

05309796978

Ali KOÇ Başkan

Kayseri Ziraat Mühendisleri Odası

05534227098

Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ
Federasyon Başkanı

Zootekni Federasyonu

05325667040

Mümtaz HACIPAŞAOĞLU
Müdür

Kayseri Tarım İl Müdür Yard.

05335279537