Aday Öğrenci

 YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI UYGULAMASI
 • Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni bölümlerinde zorunlu ya da isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.


STAJ UYGULAMASI


SARF MALZEME, ARAÇ / GEREÇ
 • “Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni” bölümleri kapsamındaki ders uygulamalarında ilgili dersin içeriği ile doğrudan ilişkili olan sarf malzeme, araç ve gereç (laboratuvar malzemeleri ve cihazları ile tüm ders ekipmanları) fakültede yer alan ilgili laboratuvarlarda dersi alan öğrencilerin uygulama yapması amacıyla öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.


KATKI PAYI
 • “Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni” bölümleri bünyesinde yer alan Örgün Öğretim programında eğitim-öğretim hizmeti karşılığı (katkı payı) bulunmamaktadır. Programa ait öğretim gruplarına ilişkin katkı payı bilgisi için bkz. https://ogrisl.erciyes.edu.tr/katki-paylari/Ogrenci-Isleri-Daire-Baskanligi/6


BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ
 • Bahçe Bitkileri Bölümü Program İçeriği kapsamında aşağıda yer alan maddeler ile ilgili bilgiler için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/ > Lisans >  Ziraat Fakültesi > Bahçe Bitkileri
  • Program Profili için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P1.aspx
  • Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx
  • Kabul ve Kayıt Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P6.aspx
  • Yeterlilik Koşulları ve Kuralları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P15.aspx
  • Program Yeterlilikleri için bkz.  https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P11.aspx
  • Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme için bkz.https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P8.aspx
  • Mezuniyet Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P7.aspx
  • Üst Derece Programlarına Geçiş için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P13.aspx
  • Önceki Öğrenimin Tanınması için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P10.aspx


  BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ
  • Bitki Koruma Bölümü Program İçeriği kapsamında aşağıda yer alan maddeler ile ilgili bilgiler için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/ > Lisans > Ziraat Fakültesi > Bitki Koruma
   • Program Profili için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P1.aspx
   • Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için bkz.https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx
   • Kabul ve Kayıt Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P6.aspx
   • Yeterlilik Koşulları ve Kuralları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P11.aspx
   • Program Yeterlilikleri için bkz.  https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P2.aspx
   • Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme için bkz.https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P8.aspx
   • Mezuniyet Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P7.aspx
   • Üst Derece Programlarına Geçiş için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P13.aspx
   • Önceki Öğrenimin Tanınması için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P10.aspx


   BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ
   • Biyosistem mühendisliği Bölümü Program İçeriği kapsamında aşağıda yer alan maddeler ile ilgili bilgiler için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/ > Lisans > Ziraat Fakültesi > Biyosistem Mühendisliği
    • Program Profili için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P1.aspx Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için bkz.  https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx
    • Kabul ve Kayıt Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P6.aspx
    • Yeterlilik Koşulları ve Kuralları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P11.aspx
    • Program Yeterlilikleri için bkz.  https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P2.aspx
    • Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme için bkz.https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P8.aspx
    • Mezuniyet Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P7.aspx
    • Üst Derece Programlarına Geçiş için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P13.aspx
    • Önceki Öğrenimin Tanınması için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P10.aspx


    TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ
    • Tarımsal biyoteknoloji Bölümü Program İçeriği kapsamında aşağıda yer alan maddeler ile ilgili bilgiler için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/ > Lisans > Ziraat Fakültesi > Tarımsal Biyoteknoloji
     • Program Profili için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P1.aspx
     • Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx
     • Kabul ve Kayıt Koşulları için bkz.  https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P6.aspx
     • Yeterlilik Koşulları ve Kuralları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P11.aspx
     • Program Yeterlilikleri için bkz.  https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P2.aspx
     • Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P8.aspx
     • Mezuniyet Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P7.aspx
     • Üst Derece Programlarına Geçiş için bkz.  https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P13.aspx
     • Önceki Öğrenimin Tanınması için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P10.aspx


     TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ
     • Tarla bitkileri Bölümü Program İçeriği kapsamında aşağıda yer alan maddeler ile ilgili bilgiler için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/ > Lisans > Ziraat Fakültesi > Tarla Bitkileri
      • Program Profili için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P1.aspx
      • Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx
      • Kabul ve Kayıt Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P6.aspx
      • Yeterlilik Koşulları ve Kuralları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P11.aspx
      • Program Yeterlilikleri için bkz.  https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P2.aspx
      • Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P8.aspx
      • Mezuniyet Koşulları için https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P7.aspx
      • Üst Derece Programlarına Geçiş için bkz.  https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P13.aspx
      • Önceki Öğrenimin Tanınması için https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P10.aspx


      TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ
      • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Program İçeriği kapsamında aşağıda yer alan maddeler ile ilgili bilgiler için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/ > Lisans > Ziraat Fakültesi > Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
       • Program Profili için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P1.aspx
       • Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx
       • Kabul ve Kayıt Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P6.aspx
       • Yeterlilik Koşulları ve Kuralları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P11.aspx
       • Program Yeterlilikleri için bkz.  https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P2.aspx
       • Sınav Yönetmeliği, Ölçme ve Değerlendirme için bkz.https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P8.aspx
       • Mezuniyet Koşulları için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P7.aspx
       • Üst Derece Programlarına Geçiş için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P13.aspx
       • Önceki Öğrenimin Tanınması için bkz.  https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P10.aspx


       ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ PROGRAM İÇERİĞİ
       • Zootekni bölümü Program İçeriği kapsamında aşağıda yer alan maddeler ile ilgili bilgiler için bkz. https://dbp.erciyes.edu.tr/ > Lisans > Ziraat Fakültesi > Zootekni


       ADRES VE İLETİŞİM BİLGİSİ


       KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞABİLME İMKANLARI
       • “Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni” programlarına kayıtlı olan öğrencilerin, kısmi zamanlı olarak çalışabilme imkânları bulunmaktadır. Kısmi zamanlı çalışmaya ilişkin koşullar için bkz. Erciyes Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi- https://www.erciyes.edu.tr/Files/directive/2f950542-16af-430b-8549-c57d8ac0bb3f.pdf


       DESTEK VE BURSLAR
       • “Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni” programlarına yerleşen öğrencilerden Erciyes Üniversitesi tarafından aranan şartları sağlayanlara burs, yurt, ücretsiz yemek, giysi yardımı vb. imkânlar sunulmaktadır. Söz konusu imkânlara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/14-2/destek-ve-burslar.
       • Ayrıca bağlı olunan fakülteye özgü burs imkânlarına ve diğer özel ve tüzel kurum-kuruluşlarca verilen burslara ilişkin duyurular için fakülte web sayfasında yer alan “Duyurular” (https://ziraat.erciyes.edu.tr/DYRT/Tum-Duyuru-ve-Haberler/0) sekmesinin ziyaret edilmesi gerekmektedir.


       EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODELİ
       • “Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni” bölümleri bünyesinde yüz yüze eğitim programı bulunmaktadır.


       PROGRAM AKREDİTASYONLARI
       • “Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni” bölümleri akreditasyon ön hazırlıklarına başlamış olup, 2022 Yılı itibariyle ilk olarak iki bölüm ile akreditasyona başvuracaktır. Daha sonraki süreçlerde diğer bölümler içinde  akreditasyon başvuruları yapılacaktır.


       YURT BİLGİSİ
       • Erciyes Üniversitesi bünyesinde yer alan yurtlardan fakültemiz öğrencileri yararlanabilmektedir. Her öğretim yılı başlangıcında http://yurtlar.erciyes.edu.tr linkinden kız-erkek öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilmektedir. Kayseri’de faaliyet gösteren 3 adet yurt bulunmaktadır. Bunlar 1.726 öğrenci kapasiteli Erciyes Erkek Öğrenci Yurdu, 2.133 öğrenci kapasiteli Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu ve 1.340 öğrenci kapasiteli Melikgazi Kız Öğrenci Yurdudur. bkz. https://www.erciyes.edu.tr/tr/i/49-2/lojmanlar