Bitki Koruma

(Bölüm Hakkında)

Tarımsal üretim sırasında kültür bitkileri canlı ve cansız birçok etmenin baskısı altında kalmakta ve bunun sonucunda ürün verimi ve kalitesinde ciddi düşüşler meydana gelmektedir.

Bitki koruma bölümü söz konusu bu etmenlerin arazi ve laboratuvar koşullarında tanınması, bu etmenlere karşı gerekli önlemlerin alınması ve karlı ve sürdürülebilir bir üretime uygun bir şekilde mücadele edilmesini amaçlamakta ve bu hedef doğrultusunda araştırmalar yapmaktadır.

Bitki Koruma bölümü Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere 2 ana bilim dalından oluşmaktadır. Fitopatoloji bölümünün çalışma konularını fungus, bakteri, virus, fitoplazma ve yabancı otlar; Entomoloji ana bilim dalının çalışma konularını ise böcekler, nematodlar ve akarlar oluşturmaktadır.

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 2008 yılında kurulmuş olup, 4 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi ile öğretime devam etmektedir. Bitki Koruma Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

Bitki koruma bölümünde zararlılarla biyolojik mücadele konusunda çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Biyolojik mücadele ajanlarından predatörler, parazitoitler, entomopatojen nematodlar ve entomopatojen funguslar konusunda prestijli bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda araştırma makalesi bulunmaktadır.

Vizyon

Bitki Koruma Bölümünün vizyonu ulusal ve uluslararası boyutlarda yaşanan bitki koruma sorunlarının çözümlerine yönelik bilgi üretmek, eğitim vermek ve bu alanda ihtiyaç duyulan teknik bilgisi yüksek, kültürlü ve çağdaş ziraat mühendisleri yetiştirmektir.

Misyon

Ulusal ve uluslarası boyutta yaşanan bitki koruma sorunlarının takibi, önlenmesi ve güncel mücadele programlarının oluşturulmasına katkı sağlamak, etki değeri yüksek uygulamalı araştırmalar yapmak, bu alanda nitelikli eğitim-öğretim hizmeti sunmak ve donanımlı, mesleki ve teknik becerisi yüksek ziraat mühendisleri yetiştirmektir.