ZİRAAT FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI


Birimimize bağlı Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Zootekni bölümleri bünyesinde araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü araştırma ve öğrenci laboratuvarları yer almaktadır.

Bahçe Bitkileri Bölümünde; bahçe bitkileri alanında araştırmaların planlanması ve yürütülmesi amacıyla bu alanda araştırma yapan farklı disiplinlerde araştırmacılarla iş birliği yapılmaktadır. Bölüme bağlı; Moleküler Biyoloji, Pomoloji, Doku Kültürü ve Bitki Fizyolojisi Laboratuvarları bulunmaktadır.

Bitki Koruma Bölümünde; sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanıma sahip mezun verebilmek amacıyla bölüme bağlı Entomoloji ve Fitopatoloji Laboratuvarlarında araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

Biyosistem Mühendisliği Bölümünde; azalan doğal kaynakların tarımsal üretimde optimum şekilde nasıl kullanılabileceğinin tespit edilmesi ve gelişen teknolojiye paralel olarak tarımsal alet ve ekipmanların da geliştirilmesi amacıyla araştırmaların yürütüldüğü Tarım Makinaları ve Sulama Laboratuvarları ile Araştırma Serası mevcuttur.

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünde; tarımsal biyoteknoloji alanında araştırmaların planlanması ve yürütülmesi için diğer ilgili disiplinlerle de iş birliği içerisinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda bölümde Hayvansal, Bitkisel ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Laboratuvarları ile Araştırma Seralarında çalışmalar yürütülmektedir.

Tarla Bitkileri Bölümünde; ileri düzeyde bilimsel araştırma ve çalışma yapmak, ülkemize ve dünya tarımına yenilikler getirmek amacıyla araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü Yem Bitkileri, Endüstri Bitkileri, Doku Kültürü ve Moleküler Genetik Laboratuvarları mevcuttur.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde; toprak ve bitki besleme alanlarında araştırmaların planlanması ve yürütülmesi amacıyla bu alanda araştırma yapan farklı disiplinlerde araştırmacılarla iş birliği yapılmaktadır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan laboratuvarımızda çiftçilerimize ve diğer kuruluşlara toprak ve sulama suyu analizi yapılarak danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bölümde Genel Toprak, Bitki Besleme, Bitki Fizyolojisi ve Enstrümental Analiz Laboratuvarları mevcuttur.

Zootekni Bölümünde; sektörün mevcut talepleri göz önünde bulundurularak hedeflenen mezun profilini oluşturabilmek ve aynı zamanda ulusal/uluslararası bilim camiasında ses getirecek bilimsel çalışmalara imza atmak amacıyla Yemler ve Hayvan Besleme, Hayvansal Fizyoloji ve Endokrinoloji, Et ve Süt Ürünleri Analizleri Laboratuvarları ile Hayvan Yetiştirme Ünitesinde araştırma faaliyetleri devam etmektedir.

Ayrıca Fakültemiz araştırma ve geliştirme faaliyetleri için; Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERÜTAM), Vektör ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERVEK), Deneysel ve Klinik Araştırmalar Merkezi (DEKAM), Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERNAM), Erciyes TEKNOPARK ve Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) gibi araştırma merkezleriyle işbirliği yapmaktadır.