Yüksek Lisans

FakültemizdeBahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni bölümleri yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Ayrıca multidisipliner Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı da yüksek lisans öğrencisi kabul etmektedir.