Biyosistem Mühendisliği

(Bölüm Hakkında)

Amerikan Ziraat ve Biyoloji Mühendisleri Birliği (ASABE) biyosistem mühendisliğini; canlıların ve doğal çevrenin ortaya çıkardığı sorunlara ve fırsatlara mühendisliği uygulayan, ziraat mühendisliği içerisinde gelişen bir uzmanlık alanı olarak tanımlamaktadır.

Biyosistem Mühendisliği genel olarak, mühendislik bilimlerinin geniş kapsamlı olarak biyolojik sistemlere ve süreçlere uygulanmasını içeren bir mühendislik dalıdır. Daha geniş bir yaklaşımla; su kaynaklarının, tarımsal arazilerin ve yapıların kullanımı, tarımsal makine ve enerji sistemleri, biyo-üretim süreçleri için mühendislik araştırmaları gibi konuları kapsayan bölümün biyoloji, çevre ve tarım bilimleri ile mühendislik bilimlerini birbirine bağladığı söylenebilir.

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 2011 yılında kurulmuş olup 2012 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümde 2012 yılından bu yana Lisans ve Yüksek lisans seviyesinde, 2013 yılından bu yana ise doktora seviyesinde eğitim verilmektedir. Lisans programında 4 yıl (8 yarıyıl) süreyle öğrenim gören ve toplamda 240 AKTS lik ders yükününün yanında 30 günlük staj eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz lisans derecesi ve Ziraat Mühendisi unvanı almaya hak kazanır.

Bölümümüzde eğitim ve öğretim faaliyetleri; Erciyes Üniversitesi merkez kampüsünde yer alan Ziraat Fakültesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Binasında, Araştırma faaliyetleri ise yine merkez kampüste yer alan Ziraat Fakültesi Araştırma Laboratuvarı Binasında devam etmektedir.

Bölümümüzde; 2 Profesör, 3 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Her biri alanında yetkin, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan akademik kadromuz tarafından, arazi ve su kaynakları, tarımsal enerji sistemleri, tarımsal makine sistemleri ve tarımsal yapılar alanlarında çok sayıda çalışma yapılmaktadır.

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz; Türk tarımına katkı sağlayacak araştırmalar yapmak ve öğrencilerimize mesleki alanlarında öncü mühendisler olacak şekilde üst düzey eğitim vermektir.

Vizyonumuz; alanı ile ilgili nitelikli ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, bilimdeki gelişmeleri aktarma çabaları ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen, mensubu olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmaktır.

Kariyer Fırsatları

Mezun olan öğrencilerimiz; bakanlık kuruluşları, belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, tarıma dayalı irili-ufaklı sanayi kuruluşları, tarım işletmeleri, sulama birlikleri ve kooperatifleri ve odalarda çalışabilmektedir. Biyosistem Mühendisleri; tohumculuk, sulama, peyzaj, zirai alet ve makine gibi alanlarda faaliyet gösteren özel işletmelerde çalışma, zirai danışmanlık büroları ve laboratuvarları açma, özel işletmeler kurma ve kendi tarımsal faaliyetlerini yapma imkânlarına da sahiptirler. Bunların yanında öğrencilerimiz; lisansüstü programlarında eğitimlerine devam ederek üniversite ve araştırma kurumlarında araştırmacı veya akademisyen olabilmektedir.