Genel Bilgiler

 
     Fakültemiz, Bakanlar Kurulu’nun 27 Aralık 2005 tarih ve 9849 sayılı kararı ile kurulmuş ve eğitim-öğretim çalışmalarına 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Ziraat Mühendisliği Programını seçen 39 öğrenci ile başlamıştır.

    2022 yılı itibariyle 60 akademik personel, 8 idari personel ve 985 lisans öğrencisi ile 7’si aktif (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Zootekni), 3’ü aktif olmayan (Peyzaj Mimarlığı, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi) lisans programıyla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Ayrıca, Fakültemizde mevcut bulunan Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dallarında 306 yüksek lisans ve 122 doktora öğrencisi lisansüstü eğitim-öğretim görmektedir.
Fakültemiz eğitim-öğretimini ve uygulama çalışmalarını Merkez Kampüste bulunan derslik ve laboratuvarlar ile Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (ERÜTAM) bağlı tarımsal araştırma, uygulama ve üretim alanlarında yürütmektedir. Tüm bunlara ilaveten Üniversitemize ait Genom ve Kök Hücre Merkezi’nde (GENKÖK) Fakültemiz tarafından yürütülen bitki ve hayvan biyoteknolojisi ile ilgili ileri temel araştırmaların yapılabildiği laboratuvarlarımızda bulunmaktadır.

    Ziraat Fakültesi olarak hedefimiz, Atatürk İlkelerini benimsemiş, toplum ve etik değerlere saygılı, uluslararası alanda rekabet edebilen, karşılaştıkları problemlere özgün yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretebilen, edindiği bilgileri uygulama becerileri yüksek, gelişime açık, çok disiplinli ve disiplinler arası takımlarda çalışabilen ve kilit roller üstlenebilen lider ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bu hedefler doğrultusunda eğitime başladığımız 2008 yılından günümüze kadar Uluslararası ortamlarda da bulunmayı ve etkin roller üstlenmeyi hedefleyen Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalında İngilizce yüksek lisans ve doktora eğitimine 2016 yılında başlamış ve kısa sürede yabancı uyruklu öğrenci sayısını 93’e çıkarmıştır.
 
    Fakültemizin öncelikli araştırma stratejisi ve hedeflerinden bazıları hem kendi bölgesinde hem de ülkemizde ve dünyada tarıma ilişkin konularda niteliği geliştirmek, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel ve sosyal etkinliklerde evrensel standartları dikkate alarak bir yandan nitelikli öğrenciler yetiştirmek bir yandan da paydaşlarının gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle karşılayan öncü bir Ziraat Fakültesi olmaktır. Bu kapsamda 11. kalkınma planında tarım başlığında belirtilen “Tarımsal girdi ve ürün fiyat dalgalanmalarının izlenmesi, rekabetin korunması ve piyasa aksaklıklarının giderilmesine yönelik piyasa bilgi ve izleme sistemi oluşturulacaktır” maddesine binaen Fakülte öğretim üyelerince geliştirilen ürünlerin hem ulusal hem de uluslararası pazarda yayılım gösterebilmesi için öğretim üyelerinin çalışmaları devam etmektedir.
    
    Fakültemiz öğretim üyeleri Üniversitemiz bünyesindeki Erciyes Teknoloji Transfer Ofisinde (ETTO) firma kurarak tarım alanında birçok konuya öncülük etmek ve çözümler üretmek için araştırmalarına devam etmektedir. Bu şekilde sadece kurum içinde değil özel sektörle de temas sağlayarak üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirme adına önemli çalışmalar yürütmektedirler ve yürütmeye de devam edeceklerdir.