Tarımsal Biyoteknoloji

(Bölüm Hakkında)

İleri teknolojileri içeren tarımsal biyoteknoloji, tarım bilimleri ve biyoteknolojiyi bir araya getiren bir bölümdür. Gen mühendisliği, hücre ve doku kültürü teknolojileri tarımsal biyoteknoloji bölümünde bir araya getirilmişidir. Tarımsal biyoteknoloji ileri biyomateryallerin geliştirilmesi, genetik mühendisliği, bitki ıslahı, hayvan ıslahı, enzim üretimi, gıda kaynaklarının korunması, flora ve faunadan biyolojik kaynak olarak yararlanma, bitki ve hayvan hastalıklarının tedavisi ve çevre koruma gibi konularda kritik rol oynamaktadır. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü biyolojik kaynaklar, hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar üzerinde araştırmalar yaparak insanların ihtiyaç duyduğu gıdaların üretimine, çevre sorunlarının çözümüne, bitki ve hayvan hastalıklarının tedavisine katkı sağlar. Tarımsal Biyoteknoloji ileri teknoloji içeren bitki ve hayvan biyoteknolojisi, gıda biyoteknolojisi, biyokimya, bitki ve hayvan mikrobiyolojisi, entomoloji ve biyomodülasyon alanlarını kapsar Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 2010 yılında kurulmuş olup, 2 Profesör,2 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi ile öğretime devam etmektedir. Bölümde 2011 yılından itibaren lisans, 2013 yılından itibaren yüksek lisans ve 2018 yılından itibaren de doktora eğitimi verilmektedir.

Vizyon:

Bölümümüzün vizyonu evrensel standartlarda bilgi üreterek ve eğitim vererek, Türkiye’nin ihtiyacı olan mesleki ve genel kültürü zengin, en az bir yabancı dil bilgisine, o dili yazılı ve sözlü olarak kullanabilecek düzeyde sahip olan, yeniliklere açık ve eleştiri gücü yeterli, yaşadığı çevre ve ülke kadar uluslararası sorunlara da duyarlı, dünya ve ülke meselelerini bir aydın olarak takip eden aydınlık ve evrensel düşünen ziraat mühendisleri yetiştirmektir.

Misyon:

Bölümümüzün misyonu öğretim üyeleri araştırma ve eğitim yetkinliği bağlamında Tarımsal Biyoteknoloji alanında uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren, disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip, dünyadaki gelişmeleri, ülkemizin öncelikleri ve gereksinimlerini göz önüne alarak, nitelikli eğitim-öğretim hizmeti sunmak, donanımlı, özgüveni yüksek ziraat mühendisleri yetiştirmek ve katma değeri yüksek uygulamalı araştırmalar yapmak ve ileri teknolojiler geliştiren bir bölüm olmaktır.

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Hayvansal Biyoteknoloji, Bitkisel Biyoteknoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji olmak üzere üç ana bilim dalından oluşmaktadır. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünün ana hedefi biyoteknoloji ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olan, bitkisel ve hayvansal üretime yeni ve uygulamalı bir bakış açısı ile yaklaşabilen, çok disiplinli çalışma prensiplerini özümsemiş Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Ziraat Fakültesi’nde bulunan farklı bölümlerle ve bilim insanlarıyla lisans eğitimi ve bilimsel araştırma konularında birlikte çalışmaktadır. Lisans eğitimi 8 yarıyıl (4 yıl)’ dır. Öğrenci 240 AKTS ve 30 günlük staj eğitimini tamamlamak zorundadır. Bu eğitim öğrenciye lisans derecesi ve Ziraat Mühendisi ünvanı sağlar.


Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları:


Tarımsal Biyoteknoloji bölümünden mezun olan öğrenciler son yıllarda giderek artan talep doğrultusunda biyoteknolojik yöntemleri kullanmaya ihtiyaç duyan bitkisel, hayvansal, enzim ve mikrobiyal üretim sektörünün her bir basamağında görev alabilmektedirler.

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşları,

• Araştırma Enstitüleri, Biyoteknoloji Enstitüleri,

• Tohumculuk, fide-fidan, seracılık sektörleri,

• Tarımsal Analiz Laboratuvarları,

• Faaliyet alanı Biyoteknoloji olan özel sektörler,

• Zirai Karantina ve İl Kontrol Laboratuvarları,

• Araştırıcı ve öğretim üyesi olarak Üniversiteler,

• Tarım Kredi Kooperatifleri,

• Belediyeler ve kurumları,

• Ziraat Bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşları.