Bahçe Bitkileri

(Bölüm Hakkında)

Bahçe Bitkileri Bölümü’nde bağ, meyve, sebze ve süs bitkileri alanlarında lisans ve lisansüstü derecesinde eğitim ve akademik çalışmalar yürütülmektedir. Bölüm lisans programından mezun olan öğrenciler “Ziraat Mühendisi” ünvanını almaktadır. Bölümümüzde Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı, Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı, Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı alanlarında genç ve dinamik akademik kadromuz ile akademik çalışmalar gerçekleştirilmekte ve lisans ve lisansüstü seviyelerinde eğitim verilmektedir. Bölümümüzde biyoteknoloji, genetik, bahçe bitkileri ıslahı, genetik materyallerin toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi gibi farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Misyon

Ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından olan bahçe bitkileri alanında bilimsel ve kültürel açıdan donanımlı, araştırıcı ve üretken ziraat mühendisleri yetiştirmek, ulusal ve uluslararası kamu, özel sektör, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kaliteli, performans ölçen ve değerlendirici bir kurum olmak, özgün araştırmalarla ülke ve dünya bilimine bilgi üreterek bahçe bitkileri alanında ıslah, yetiştirme gibi alanlara katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası alanda kamu, özel sektör, kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde kurumsal kalite artışı ile performans ölçen ve önde gelen kurumlardan olmaktır.