KURULLAR-KOMİSYONLAR
Kalite Güvence Sistemi Komisyonu
 • Doç. Dr. Adem GÜNEŞ (Başkan)
 • Prof. Dr. Doğan IŞIK
 • Doç. Dr. Satı UZUN
 • Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Alper ALTINOK
 • Dr. Öğr. Üyesi Erman BEYZİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatih HANCI
 • Dr. Öğr. Üyesi Bahadır DEMİREL
 • Arş. Gör. Dr. Kevser KARAMAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ULAŞ
 • Arş. Gör. Necati ÇETİN
 • Mustafa CANTEZ (Öğrenci Temsilcisi)
Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
 • Doç. Dr. Adem GÜNEŞ (Başkan)
 • Prof. Dr. Doğan IŞIK
 • Doç. Dr. Satı UZUN
 • Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Alper ALTINOK
 • Dr. Öğr. Üyesi Erman BEYZİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatih HANCI
 • Dr. Öğr. Üyesi Bahadır DEMİREL
 • Arş. Gör. Dr. Kevser KARAMAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ULAŞ
 • Arş. Gör. Necati ÇETİN
 • Mustafa CANTEZ (Öğrenci Temsilcisi)
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
 • Prof. Dr. Mehmet Ulaş ÇINAR (Başkan)
 • Prof. Dr. Aydın UZUN
 • Dr. Öğr. Üyesi Sümer HORUZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Aziz ŞATANA
 • Arş. Gör. Sema KAPLAN
 • Arş. Gör. Dr. Akife DALDA ŞEKERCİ
Katalog Sorumluları
 • Prof. Dr. Aydın UZUN – Bahçe Bitkileri (Fakülte Sorumlusu)
 • Dr. Öğr. Üyesi M. Alper ALTINOK – Bitki Koruma
 • Arş. Gör. Dr. Hasan Ali İRİK – Biyosistem Mühendisliği
 • Doç. Dr. Kahraman GÜRCAN – Tarımsal Biyoteknoloji
 • Doç. Dr. Satı UZUN – Tarla Bitkileri
 • Arş. Gör. Sema KAPLAN – Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 • Prof. Dr. Yusuf KONCA – Zootekni
Muafiyet ve İntibak Komisyonu
Bahçe Bitkileri
 • Prof. Dr. Aydın UZUN
 • Doç. Dr. Hasan PINAR
 • Arş. Gör. Mehmet YAMAN
Bitki Koruma
 • Doç. Dr. Murat MUŞTU
 • Dr. Öğr. Üyesi Alper ALTINOK
 • Dr. Öğr. Üyesi Sümer HORUZ
Biyosistem Mühendisliği
 • Doç. Dr. Sinan GERÇEK
 • Doç. Dr. Cevdet SAĞLAM
 • Doç. Dr. S. Emre GÖRKEM
Tarımsal Biyoteknoloji
 • Doç. Dr. Semih YILMAZ
 • Doç. Dr. Kahraman GÜRCAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Melike BAKIR
Tarla Bitkileri
 • Doç. Dr. Satı UZUN
 • Doç. Dr. Mahmut KAPLAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Erman BEYZİ
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 • Doç. Dr. Serkan ŞAHAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan UZUN
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ULAŞ
Zootekni
 • Doç. Dr. İsmail ÜLGER
 • Prof. Dr. M. Ulaş ÇINAR
 • Dr. Öğr. Üyesi Jale Metin KIYICI
Mezuniyet Değerlendirme Komisyonu
 • Doç. Dr. Adem GÜNEŞ
 • Doç. Dr. Murat MUŞTU
 • Doç. Dr. Cevdet SAĞLAM
 • Prof. Dr. Yusuf KONCA (Yedek)
 • Doç. Dr. Ali ÜNLÜKARA (Yedek)
 • Dr. Öğr. Üyesi Erman BEYZİ (Yedek)
Staj Komisyonu
 • Doç. Dr. Adem GÜNEŞ (Başkan)
 • Doç. Dr. Hacer Handan ALTINOK
 • Doç. Dr. Ercan YILDIZ
 • Doç. Dr. Mahmut KAPLAN
 • Doç. Dr. İsmail ÜLGER
 • Doç. Dr. Serkan ŞAHAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Osman İBİŞ
 • Öğr. Gör. Zeynel Abidin KUŞ
Burs Komisyonu
 • Doç. Dr. Adem GÜNEŞ (Başkan)
 • Prof. Dr. Aydın UZUN
 • Doç. Dr. Sinan GERÇEK
 • Doç. Dr. Semih YILMAZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Hamdi ÖZAKTAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Alper ALTINOK
 • Dr. Öğr. Üyesi Jale METİN KIYICI
Engelsiz Kampüs Birimi Fakülte Temsilcisi
 • Prof. Dr. Mehmet Ulaş ÇINAR
 • Dr. Öğr. Üyesi Melike BAKIR
Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltme Değerlendirme Komisyonu
 • Prof. Dr. Osman GÜLŞEN (Başkan)
 • Prof. Dr. Sibel SİLİCİ
 • Prof. Dr. Doğan IŞIK
Web Sayfası Sorumluları
 • Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KALİBER – Fakülte Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Hamdi ÖZAKTAN – Bölüm Temsilcisi
 • Öğr. Gör. Zeynel Abidin KUŞ – Bölüm Temsilcisi
 • Arş. Gör. Mehmet YAMAN – Bölüm Temsilcisi
 • Arş. Gör. Ebubekir YÜKSEL – Bölüm Temsilcisi
 • Arş. Gör. Ahmet SAY – Bölüm Temsilcisi
 • Arş. Gör. Sema KAPLAN – Bölüm Temsilcisi
Döner Sermaye Alt Değerlendirme Komisyonu
 • Prof. Dr. Osman SÖNMEZ
 • Prof. Dr. Doğan IŞIK
 • Doç. Dr. Ali ÜNLÜKARA
 • Doç. Dr. İsmail ÜLGER
 • Doç. Dr. Semih YILMAZ
 • Doç. Dr. Mahmut KAPLAN
 • Doç. Dr. Hasan PINAR
 • Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Alper ALTINOK
Muayene Kabul Komisyonu
 • Prof. Dr. Mehmet Ulaş ÇINAR (Başkan)
 • Doç. Dr. Serkan ŞAHAN
 • Öğr. Gör. Zeynel Abidin KUŞ
 • Arş. Gör. Ahmet SAY
 • Canan Topuz
Sosyal Komite
 • Prof. Dr. Doğan IŞIK (Başkan)
 • Arş. Gör. Dr. Akife DALDA ŞEKERCİ
 • Arş. Gör. Necati ÇETİN
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
 • İşveren veya İşveren Vekili: Prof. Dr. Mehmet Ulaş ÇINAR
 • İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Mali İşleri Yürütmektele Görevli Kişi: Muhsin DOĞAN
 • Sivil Savunma Uzmanı: Hacı MORTAŞ
 • Çalışan Temsilcisi: Doç. Dr. Cevdet SAĞLAM – Arş. Gör. Ahmet SAY
 • Teknik Eleman: Ahmet Hakan KOLSUZ
Hurdaya Ayırma Komisyonu
 • Prof. Dr. Mehmet Ulaş ÇINAR (Başkan)
 • Öğr. Gör. Zeynel Abidin KUŞ   (Üye)
 • Kuddusi KURU                       (Üye)
 • Arş. Gör. Ahmet SAY              (Yedek Üye)
 • Abdi Yılmaz                            (Yedek Üye)   
Adres : Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Araştırma Birimi Mimarlık Fakültesi Arkası Talas / KAYSERİ
Telefon : (0 352) 437 17 90
Faks : (0 352) 437 62 09
Öğrenci İşleri : (0 352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : ziraaterciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu