GENEL BİLGİLER

Fakültemiz Bakanlar Kurulu’nun 27 Aralık 2005 tarih ve 9849 sayılı kararı ile kurulmuş ve eğitim-öğretim çalışmalarına 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Ziraat Mühendisliği Programını seçen 39 öğrenci ile başlamıştır. Fakültemiz halen yedi farklı bölümde toplam 776 öğrencisi ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Ayrıca, mevcut bölümlerimizde yüksek lisans programları bunun yanı sıra Bahçe Bitkileri ve Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalında doktora programı da bulunmaktadır. Fakültemizde halen 289 yüksek lisans ve 17 doktora öğrencisi öğrenimine devam etmektedir. Fakültemiz eğitim-öğretimini ve uygulama çalışmalarını hem Develi’de hem de Merkez Kampüste bulunan derslik ve laboratuvarlar ile Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (ERÜTAM) bağlı tarımsal araştırma, uygulama ve üretim alanlarında yürütmektedir. Öğrenci ve araştırma laboratuvarlarımız Develi’deki Fakültemiz hizmet binasında ve Merkez Kampüsteki Araştırma Laboratuvarı Binasında kurulmuş olup, her iki birimde de hizmet verilmektedir. Tüm bunlara ilaveten Üniversitemize ait Genom ve Kök Hücre Merkezi’nde (GENKÖK) Fakültemiz tarafından yürütülen bitki ve hayvan biyoteknolojisi ile ilgili ileri temel araştırmaların yapılabildiği laboratuvarlarımızda bulunmaktadır.

Hedefimiz öğrencilerimize bilgi ve beceri kazandırmanın yanında, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, yenilikçi rekabetçi, girişimci ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanmış bireyler olarak gelişmelerini sağlamaktadır.

Fakültemizde yedi bölüm, on dört anabilim dalı mevcut olup; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme ve Zootekni Bölümlerinde aktif olarak eğitim-öğretim devam etmektedir.

Merkez Kampüsümüzde bulunan Araştırma Laboratuvar Binamızda; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme ve Zootekni olmak üzere bölüm öğretim üyeleri ve öğrencilerimiz için toplam on sekiz laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Veterinerlik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Tıp Fakültesi’nin ilgili bölümleri ile işbirliği içinde ileri araştırmalar yapılmaktadır.

Fakültemiz Kayseri İli dışında başta Niğde ve Nevşehir olmak üzere civar illerde yaptığı çalışmalar ile bölgesel bazda tarımsal kalkınmaya hizmet etmektedir.

Fakültemiz öğretim üyeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi, Çayır ve Mera Islahı Eğitimi, Bitki Koruma ilaçlarının reçeteli satışı konusundaki çalışmalar yer almışlardır. Öğretim üyelerimiz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim-öğretim,   araştırma   faaliyetlerinin   eşgüdüm   içerisinde   sürdürebilmesi amacıyla akademik, fiziki ve bilimsel alt yapının geliştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Adres : Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Araştırma Birimi Mimarlık Fakültesi Arkası Talas / KAYSERİ
Telefon : (0 352) 437 17 90
Faks : (0 352) 437 62 09
Öğrenci İşleri : (0 352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : ziraaterciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu