DEKAN MESAJI
 
            
 


Değerli iç ve dış paydaşlarımız;

Fakültemiz, Bakanlar Kurulu’nun 27 Aralık 2005 tarih ve 9849 sayılı kararı ile kurulmuş ve eğitim-öğretim çalışmalarına 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Ziraat Mühendisliği Programını seçen 39 öğrenci ile başlamıştır. 2017 yılı itibariyle 54 akademik personel ve 776 lisans öğrencisi ile 7 bölümde (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni) lisans eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Ayrıca, Fakültemizde mevcut bulunan anabilim dallarında 289 yüksek lisans ve 17 doktora öğrencisi lisansüstü eğitim-öğretim görmektedir.

Ziraat Fakültesi olarak hedefimiz, Atatürk İlkelerini benimsemiş, toplum ve etik değerlere saygılı, uluslararası alanda rekabet edebilen, karşılaştıkları problemlere özgün yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretebilen, edindiği bilgileri uygulama becerileri yüksek, gelişime açık, çok disiplinli ve disiplinler arası takımlarda çalışabilen ve kilit roller üstlenebilen lider ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Uluslararası ortamlarda da bulunmayı ve etkin roller üstlenmeyi hedefleyen Seyrani Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Ana Bilim Dalında İngilizce yüksek lisans ve doktora eğitimine 2016 yılında başlamış ve kısa sürede yabancı uyruklu öğrenci sayısını 25’e çıkarmıştır.

Fakültemizin öncelikli hedefi, bölgemiz ve ülkemizin gereksinimini dikkate alarak, öğrencilerimize yeterli ve kaliteli bir eğitim sunabilmektir. Ayrıca, gerek bölge üreticilerine gerek tarıma dayalı sanayiye yön vermek, ortak projeler üretmek ve bunları uygulamak fakültemizin önemli hedefleri arasındadır. Fakültemiz, bu hedeflere ulaşma yolunda sahip olduğu genç, dinamik ve üretken öğretim üyesi kadrosuyla uygulamaya aktarılabilecek araştırmaların yanında uluslararası normlara uygun araştırmalar da yapmaktadır. Son yıllarda mezunlarımızın iş bulma olanakları hızla artmakta olup, özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam edilmektedir.

Fakültemiz, Atatürk İlkelerini benimsemiş, teknik bilgi ve beceriyle donatılmış, yeniliklere ve iletişime açık, sorun çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip, girişimci, çevre, toplum ve etik değerlere saygılı, edindiği deneyimi ülkesi ve dünya insanının refahı için kullanan mühendisler yetiştirmeye kuşaklar boyunca devam edecektir.Bu hedefler doğrultusunda eğitime başladığımız 2008 yılından günümüze kadar fakültemiz hızla gelişmiş, çağdaş eğitim ve araştırma çiftliklerini ve laboratuvar altyapılarını oluşturmuştur.

Sizleri Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi’ne, eğitim ve araştırma programlarımızı daha yakından tanımaya davet ediyorum.

Prof. Dr. Osman SÖNMEZ

Dekan

Adres : Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Araştırma Birimi Mimarlık Fakültesi Arkası Talas / KAYSERİ
Telefon : (0 352) 437 17 90
Faks : (0 352) 437 62 09
Öğrenci İşleri : (0 352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : ziraaterciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu