MİSYON VİZYON

Misyon

Misyonumuz; ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek; bilime katkı  sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir ve paydaşlarına yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretmek; bölgenin kalkınma ve gelişmişlik düzeyini artırıcı projeler hazırlamak, kaliteli danışmanlık hizmetleri sunmak; mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı  sağlayacak etkinlikler düzenlemektir.

Vizyon

Vizyonumuz; tarım bilimine ilişkin çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel ve sosyal etkinliklerde Türkiye’de belli bir yere ulaşan, mezunları kabul gören ve tercih edilen; Türkiye ve dünyada aynı alanlarda faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarla olumlu ilişkiler kuran; uluslararası nitelikte öğretim elemanı ve öğrenci yapısına sahip, paydaşlarının gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle karşılayan öncü bir ziraat fakültesi olmaktır.

Adres : Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Araştırma Birimi Mimarlık Fakültesi Arkası Talas / KAYSERİ
Telefon : (0 352) 437 17 90
Faks : (0 352) 437 62 09
Öğrenci İşleri : (0 352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : ziraaterciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu