Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
        Bölümde lisans ve lisansüstü düzeyde toprak kimyası, toprak fiziği, toprak degradasyonu, toprak bitki su analizleri, toprak mikrobiyolojisi, çevre kirliliği ve tarım ilişkisi, tuzlu alkali toprakların ıslahı, çayır mera ve yem bitkilerinde bitki besleme ve gübreleme konularında eğitim ve çeşitli araştırmalar yürütülmektedir.
 
        Bölümümüz hem ulusal hem de uluslararası düzeyde başarılara sahip akademik kadrosu ile çağdaş ve bilimsel bir eğitim anlayışını sahiplenmiştir. Bir toprak bilimci toprakları ve toprakla ilgili verileri değerlendirirken sadece tarımsal üretim açısından değil çevresel kaliteyi ve insan hayatını nasıl etkilediğini de hesaba katarak yorumlayan kişidir. Bölümümüz öğrencilerine kentsel, tarımsal ve doğal ekosistemde mutlak gerekli yaşamsal bir kaynak olan toprağın bilincini anlatmayı, tarımın verimliliği, çevreye duyarlı yönetim uygulamaları, doğal kaynakların korunması konularında eğitim, öğretim ve araştırmayı hedeflemektedir.
 
        Öğrencilerimiz mezuniyetlerinden sonra hem özel sektörde hem de ilgili kamu kurumlarında görev yapabilmektedir. Hem akademik kadromuz hem de öğrencilerimizle birlikte insana ve doğaya saygılı, değer veren bakış açısıyla öncelikle bölgesel, ülke bazında ve dünyada tarım ve toprak sorunlarına bugün olduğu gibi bundan sonra da çözüm üretmeye çalışacaktır.
 
Prof. Dr. Osman SÖNMEZ
Bölüm Başkanı
Adres : Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Köşk Mahallesi Fuat Sezgin Caddesi 38030 Melikgazi/KAYSERİ
Telefon : (0 352) 437 17 90
Faks : (0 352) 437 62 09
Öğrenci İşleri : (0 352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : ziraaterciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu