2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARASINAV MAZERET LİSTESİ

MAZERET SINAVLARI

Fakültemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı vize mazeret sınavları 11-15 Aralık  2017 tarihleri arasında Öğretim Elemanlarının belirleyeceği gün ve saatte yapılacaktır.

Mazeretleri  kabul edilen öğrenciler aşağıda belirtilmiş olup, bu öğrencilerin dersin sorumlusu öğretim elemanı ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

       

       SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ ARASINAV MAZERET LİSTESİ

S.N

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI

ÖĞRENCİ NO

MAZERET SINAVINA
GİRECEĞİ DERSİN KODU VE ADI

 ÖĞRETİM ELEMANI
ADI SOYADI

1

Fırat ARKAN

1500710187

TB107 Kimya

Doç.Dr. Serkan ŞAHAN

2

Noğman KANIK

1500310169

TAB407 Organik ve Sürdürülebilir Tar.

Prof.Dr. Ali İrfan İLBAŞ

 

3

 

Halis Muhammet ACAR

1500210169

BKİSG423 İş Sağlığı ve Güvenliği

Doç.Dr. Osman SÖNMEZ

BTM411 Tahıl Bak.ve Yem Bit.Zararlıları

Yrd. Doç.Dr. M.Alper ALTINOK

4

Şükran ÖCAL

1500510088

BB441 Bahçe Bitkileri Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.Sümer HORUZ

TAB407 Organik ve Sürdürülebilir Tarım

Prof.Dr. Ali İrfan İLBAŞ

5

Ahmet Seçkin SEYHAN

1500510166

GZM207 Toprak Bilgisi

Doç.Dr. Mustafa BAŞARAN

6

Sedat ARSLAN

1500510167

TAB311 Doku Kültürü

Doç.Dr. Satı UZUN

BB441 Bahçe Bitkileri Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr. Sümer HORUZ

7

Ersin NAZLI

1500610157

TBD107 Botanik

Prof.Dr. Sibel SİLİCİ

GZM209 Tarım Makinaları

Doç.Dr. Cevdet SAĞLAM

8

Ömet SEPET

1500410140

TBD107 Botanik

Prof.Dr. Sibel SİLİCİ

GZM209 Tarım Makinaları

Doç.Dr. Cevdet SAĞLAM

9

Eyyüp TEKE

1500510169

TBD101 Botanik

Yrd.Doç.Dr. Hasan PINAR

10

Ali Osman ERDEM

1500310188

BTM315 Bakteriyoloji

Yrd.Doç.Dr. Sümer HORUZ

11

A.Abdullah KELEŞ

1500210152

BKİSG423 İş Sağlığı ve Güvenliği

Prof.Dr. Osman SÖNMEZ

12

Serap BAYRAM

1500210223

BTM417 Yabancı Otlarla Mücadele

Prof.Dr. Doğan IŞIK

13

Sadettin Ekrem TÜZÜNER

1500710106

GZM203 Statik

Yrd.Doç.Dr. Selçuk Emre GÖRKEM

14

Nurullah TEBER

1500710080

BM403 Tarımsal Yapılar

Doç.Dr. Zeki GÖKALP

15

Ayşe ÜÇME

1500210266

MAT101 Temel Matematik

Prof.Dr. Fevziye YAŞUK

16

Resul ALTINDAĞ

1500210210

İNG-400 İngilizce Okuma ve Kon.Bec.

Okutman Nazım ŞANLI

17

Berna AYRANCI

1500710109

BM303 Makine Elemanları

Öğr.Gör. Zeynel Abidin KUŞ

18

Mustafa Semih AKMAN

1500620262

TBD101 Fizik

Öğr.Gör. Mehmet KIŞ

19

Levent ÇETİN

1500410113

ZT301 Çiftlik Hayvanları Ekolojisi

Yrd.Doç.Dr. Jale Metin KIYICI

ZT407 Alternatif Hay.Üretim Teknikleri

Yrd.Doç.Dr.Jale Metin KIYICI

ZT413 Hayvan Biyoteknolojisi

Doç.Dr. M.Ulaş ÇINAR

20

Ömer ERSOY (*)

1500510301

TBD109 Kimya

Doç.Dr. Serkan ŞAHAN

TBD101 Matematik

Prof.Dr. Fevziye YAŞUK

TBD107 Fizik

Öğr.Gör. Mehmet KIŞ

TBD103 Zooloji

Yrd.Doç.Dr. Osman İBİŞ

GZM205 Biyokimya

Yrd.Doç.Dr. Abdullah ULAŞ

GZM209 İstatistik

Yrd.Doç.Dr. Hasan PINAR

İSG115 İş Sağlığı ve Güvenliği

Prof.Dr. Osman SÖNMEZ

GZM211 Tarımsal Yapılar ve Sulama

Doç.Dr. Sinan GERÇEK

BB319 Üzümsü Meyveler

Yrd.Doç.Dr. Hasan PINAR

 

YDM201 Mesleki Yabancı Dil II

Prof.Dr. Osman GÜLŞEN

21

Merve ATAŞ

1500710173

TB105 Biyoloji

Doç.Dr. Semih YILMAZ

TB101 Matematik

Öğr.Gör.Zeynel Abidin KUŞ

MYD201 Mesleki Yabancı Dil I

Doç.Dr. Zeki GÖKALP

22

Alperen YILMAZ

1500510272

BB101 Bahçe Bitkileri

Prof.Dr. Halit YETİŞİR

23

Celaltettin AKBUCAK

1500510183

BB301 Genel Bağcılık

Doç.Dr. Aydın UZUN

 

24

Muhammed ÜZEL

1500710041

BM415 Betonarma

Yrd.Doç.Dr.Selçuk Emre GÖRKEM

TAB5407 Organik ve Sür.Tarım

Prof.Dr.Ali İrfan İLBAŞ

25

Hasan DİNÇDEMİR

1500310221

TBD103 Fizik

Öğr.Gör.Mehmet KIŞ

GZM211 Peyzaj ve Süs Bitkileri

Ücr.Öğr.Elm.Kübra ÖZKARA

26

İlhan EKİCİ

1500310204

TBD401 Bitki Islahı

Doç.Dr. Satı UZUN

27

Hayriye EREN

1500510193

BB405 Kışlık Sebzeler

Yrd.Doç.Dr. Hasan PINAR

TAB403 Yağ Bitkileri

Prof.Dr. Ali İrfan İLBAŞ

28

 

Ali AYDIN

1500410049

ZT433 Çiftlik Hay.Metabolik Hast.

Yrd.Doç.Dr. İsmail ÜLGER

ZT429 Hayvancılık İşl.Sürü Yönetimi

Yrd.Doç.Dr. İsmail ÜLGER

ZT407 Alternatif Hay.Üretim Teknikleri

Yrd.Doç.Dr.Jale Metin KIYICI

TBD101 Botanik

Prof.Dr. Mehmet Yaşar DADANDI

TBD103 Zooloji

Yrd.Doç.Dr. Osman İBİŞ

29

Recep GÜNGÖR

1500210148

BTM317 Böcek Morfolojisi ve Anatomisi

Yrd.Doç.Dr. M.Alper ALTINOK

30

Fatma Bergül ÇETİN

1500410022

GZM207 Tarla Bitkisi

Yrd.Doç.Dr. Erman BEYZİ

ZT303 Hayvan Besleme Biyokimyası

Prof.Dr. Yusuf KONCA

31

Osman Can GENÇASLAN

1500710104

GZM205 Tarla Bitkileri

Yrd.Doç.Dr. Erman BEYZİ

GZM301 Akışkanlar Mekaniği

Doç.Dr. Ali ÜNLÜKARA

BM421 Hassas Tarım

Öğr.Gör. Zeynel Abidin KUŞ

32

 

Sedat ATAMAN

1500510165

TBD103 Zooloji

Yrd.Doç.Dr. Osman İBİŞ

GZM203 Biyokimya

Yrd.Doç.Dr. Abdullah ULAŞ

33

Abdullah PEKER

1500310185

TAB407 Organik ve SürdürülebilirTarım

Prof.Dr. Ali İrfan İLBAŞ

TAB417 Tohumluk Testleri

Doç.Dr. Mahmut KAPLAN

BB301 Genel Bağcılık

Doç.Dr. Aydın UZUN

34

Hakan SÖNMEZ

1500210149

BTM417 Yabancı Otlarla Mücadele

Prof.Dr. Doğan IŞIK

35

Sefa ÖZKARA

1500210357

MAT101 Temel Matematik

Prof.Dr. Fevziye YAŞUK

36

Mustafa Mücahid CEYLAN

1500310218

TAB303 Nişasta ve Şeker Bitkileri

Yrd.Doç.Dr. Aziz ŞATANA

37

Alper DAĞKOÇAK

1500710105

GZM205 Tarla Bitkileri

Yrd.Doç.Dr. Erman BEYZİ

GZM301 Akışkanlar Mekaniği

Doç.Dr. Ali ÜNLÜKARA

BM421 Hassas Tarım

Öğr.Gör. Zeynel Abidin KUŞ

38

Abdulkadir POLAT

1500310219

TAB303 Nişasta ve Şeker Bitkileri

Yrd.Doç.Dr. Aziz ŞATANA

 

39

 

Mustafa KEFKİR

 

1500410043

GZM207 Tarla Bİtkileri

Yrd.Doç.Dr. Erman BEYZİ

ZT303 Hayvan Besleme Biyokimyası

Prof.Dr. Yusuf KONCA

     

ZT409 Kanatlı Hayvan Besleme

Prof.Dr. Yusuf KONCA

40

Tahir KILIÇ

1500710107

GZM201 Bilgisayar Programlama

Prof.Dr. Yahya GÜZEL

41

Mustafa ÇİMEN

1500310215

TBD103 Fizik

Öğr.Gör.Mehmet KIŞ

42

Mehmet ÇINGI

1500510209

BB301 Genel Bağcılık

Doç.Dr. Aydın UZUN

BB307 Örtüaltı Sebzeciliği

Yrd.Doç.Dr. Hasan PINAR

 

43

 

Mesut SAKAR

 

1500310189

GZM205 Tarım Alet ve Makinaları

Doç.Dr. Cevdet SAĞLAM

TAB301 Buğdaygil Yem Bitkileri

Doç.Dr. Mahmut KAPLAN

44

Betül ÇEVİK

1500210310

TRM211 Tarla Bitkileri

Prof.Dr. Ali İrfan İLBAŞ

45

Hanım AVCI

1500510250

BB319 Üzümsü Meyveler

Yrd.Doç.Dr. Hasan PINAR

46

N.Furkan ÇİFTÇİ

1500510260

BB201 Bahçe Bitkileri Fizyolojisi

Prof.Dr. Halit YETİŞİR

47

Esra DÖNER

1500510152

BB201 Bahçe Bitkileri Fizyolojisi

Prof.Dr. Halit YETİŞİR

48

Elif ÖZÇOBAN

1500510218

TBD103 Zooloji

Yrd.Doç.Dr. Osman İBİŞ

49

Aysun AKDAŞ (**)

1500310239

BTM319 Viroloji

Yrd.Doç.Dr. Sümer HORUZ

    (*)   DGS EK YERLEŞTİRME 

           (**) Dilekçe (annesi ameliyat olmuş)

10 Mart 2020
20 Ocak 2020
22 Ekim 2019
16 Eylül 2019
27 Nisan 2017
Adres : Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Araştırma Birimi Mimarlık Fakültesi Arkası Talas / KAYSERİ
Telefon : (0 352) 437 17 90
Faks : (0 352) 437 62 09
Öğrenci İşleri : (0 352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : ziraaterciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu